VOOR VERWIJZERS

Wie kunt u verwijzen?

InternistenZorg Zuid biedt niet-spoedeisende medisch specialistische zorg voor patiënten van 18 jaar en ouder op het gebied van de gehele interne geneeskunde.

De algemeen interne geneeskunde is heel breed. Het is ondoenlijk om alle mogelijke verwijsvragen te vermelden, bij twijfel over geschiktheid kunt u altijd met me overleggen.
Uiteraard zal ik op basis van de verwijzing ook een triage doen en niet onnodig bij mij plannen.

De meest voor de hand liggende verwijsvragen zijn:

Vasculaire

 • Hypertensie (regulatie of analyse secundaire oorzaak)
 • Dyslipidemie (inclusief intoleranties en 2de lijns therapie (zoals PCSK9i etc)
 • Hulp bij complex cardiovasculair risicomanagement
 • Advies bij chronische antistolling, jaarcontrole DOAC’s

Endocrinologie

 • Schildklierfunctiestoornissen
 • Diabetes mellitus type 2
 • Obesitas (onderliggende oorzaak/factoren, inzetten behandeltraject GLI, behandeling farmacotherapie of controle na bariatrie)

Bloedbeeldafwijkingen (tenzij sterk vermoeden maligniteit of noodzaak beenmergpunktie)

 • Anemie, trombopenie, leucopenie
 • Polyglobulie, trombocytose, leucocytose
 • Controle MGUS

Nefrologie

 • Mild tot matige chronische nierfunctiestoornissen en albuminurie

MDL

 • Buikpijn
 • Levertestafwijkingen
 • Milde inflammatoire darmziekten (mits scopie/biopten gedaan zijn)

Algemeen

 • Polyfarmacie
 • Gewichtsverlies
 • Moeheid
 • Malaise, onbegrepen klachten
 • Onverklaard verhoogd BSE
 • Afwijkende laboratoriumuitslagen

Verwijzing en terugkoppeling

U kunt een patiënt verwijzen via de verwijsapplicatie ZorgDomein. Ik ben te vinden onder medisch specialistische zorg > interne geneeskunde. U zoekt vervolgens in de zoekbalk op InternistenZorg Zuid.  U vult het formulier zoals gebruikelijk zo volledig mogelijk in. Eventueel gewenste voorbereiding (bijv. laboratoriumaanvragen) staat vermeld op ZorgDomein.

Wanneer ik de verwijzing heb ontvangen, zal er uiterlijk binnen 2 dagen telefonisch contact opgenomen worden met de patiënt voor het maken van een afspraak. De patiënt kan ons natuurlijk ook eerder zelf bellen. Onze gegevens staan op het patiëntenbericht vermeld. ​

​Indien u geen gebruik maakt van ZorgDomein, kunt u de verwijsbrief meegeven aan de patiënt of opsturen naar het postadres van InternistenZorg Zuid. De patiënt dient ons in dit geval zelf te bellen voor het maken van een afspraak.

​Om u van snelle, accurate en veilige terugkoppeling van het bezoek te voorzien, maak ik gebruik van Zorgmail/Edifact. U ontvangt bericht binnen twee dagen nadat patiënt op mijn spreekuur gezien is.

Kosten

InternistenZorg Zuid heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar valt wel gewoon onder de verzekerde basiszorg. Voor deze basiszorg is een verwijzing van u als huisarts nodig. Er hoeft bij mij geen eigen bijdrage betaalt te worden, ongeacht of de patiënt een restitutie- of een naturapolis heeft. Het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed, neemt InternistenZorg Zuid op zich, vanuit de wens om laagdrempelige zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Uiteraard moet de patiënt wel zelf het eigen risico van zijn zorgverzekering betalen, als dat nog niet verbruikt is gedurende het lopende jaar. Het verplicht eigen risico is in 2023 vastgesteld op €385,-.

Omdat InternistenZorg Zuid een nieuwe zorgaanbieder is, loopt de betaling van de zorgnota net even anders dan gebruikelijk. De patiënt krijgt zelf de rekening van de gemaakte zorgkosten. De patiënt stuurt deze rekening door naar zijn zorgverzekeraar. Het bedrag dat hij/zij terugkrijgt van de verzekeraar (aangevuld met het eigen risico indien dat nog niet was verbruikt), wordt betaalt aan InternistenZorg Zuid. Mocht de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag betaald hebben, dan stuurt de patiënt ook een e-mail met een foto/scan van de vergoedingsspecificatie van de zorgverzekeraar of een kopie per post naar mij op. Het niet-vergoede deel neemt InternistenZorg Zuid op zich. De patiënt krijgt bij de afspraakbevestiging een schriftelijke uitleg over deze stappen en indien het proces niet duidelijk is, zal ik de patiënt daarin begeleiden.