VOOR PATIENTEN

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Als internist houd ik me bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van volwassenen. U kunt hierbij denken aan suikerziekte, ziekte van de schildklier, hoge bloeddruk, overgewicht, bloedarmoede, buikpijn of moeheid. Maar het werkveld van de internist is nog veel uitgebreider. Uw huisarts weet precies waarvoor u bij mij terecht kunt.

Het zoeken naar de oorzaak van klachten of ziekte (diagnose stellen) gebeurt door een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek. Daarom neem ik tijdens het eerste gesprek uitgebreid de tijd voor uw verhaal. Soms vraag ik aanvullend bloed- of radiologieonderzoek aan. We bespreken vervolgens de voorlopige conclusies en bepalen gezamenlijk het vervolgplan. Voor het voorkomen (preventie) en behandelen van ziekten geef ik voorlichting en advies (b.v. over leefstijl) of schrijf ik medicijnen voor. Soms is verwijzing naar een andere specialist in het ziekenhuis nodig.

Mijn spreekuur vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Dit is laagdrempelig en u hoeft niet ver te reizen of de weg in het ziekenhuis te zoeken. Het uitgangspunt is ‘dichtbij als het kan en ver weg als het moet’. En wel zo fijn: bij ieder gesprek wordt u gezien door dezelfde arts.

Let op: ik kan u alleen helpen als u een doorverwijzing van uw huisarts heeft.

Kosten

InternistenZorg Zuid heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar valt wel gewoon onder de verzekerde basiszorg. Voor deze basiszorg heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. U hoeft bij mij geen eigen bijdrage te betalen, ongeacht of u een restitutie- of een naturapolis heeft. Het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoed, neemt InternistenZorg Zuid op zich, vanuit de wens om laagdrempelige zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Uiteraard moet u wel zelf het eigen risico van uw zorgverzekering betalen, als dat nog niet verbruikt is gedurende het lopende jaar. Het verplicht eigen risico wordt vastgesteld door de overheid. Als er medische kosten worden gemaakt voor zorg uit de basisverzekering, betaalt iedereen vanaf 18 jaar dit bedrag eerst zelf. In 2023 is dit vastgesteld op €385,-.

Omdat InternistenZorg Zuid een nieuwe zorgaanbieder is, loopt de betaling van de zorgnota net even anders dan u gewend bent. U krijgt zelf de rekening van de gemaakte zorgkosten. U stuurt deze rekening door naar uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u terugkrijgt van uw verzekeraar (aangevuld met het eigen risico indien dat nog niet was verbruikt), betaalt u aan InternistenZorg Zuid. Mocht uw zorgverzekeraar niet het volledige bedrag betaald hebben, dan stuurt u ook een e-mail met een foto/scan van de vergoedingsspecificatie van uw zorgverzekeraar of een kopie per post. Het niet-vergoede deel neemt InternistenZorg Zuid op zich, u hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen. U krijgt bij de afspraakbevestiging schriftelijk uitleg over deze stappen. Indien het proces niet duidelijk is, zal ik u daarin begeleiden.