RIJBEWIJSKEURINGEN

CBR

Het CBR heeft als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. De geschiktheidseisen aan de hand waarvan deze beoordeling plaatsvindt, staan in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000). Er bestaan verschillende soorten rijbewijzen die onderverdeeld worden in het groep 1 en het groep 2 rijbewijs.

Groep 1:
• A (motor)
• B (personenauto)
• BE (aanhanger bij personenauto)
• T (tractor)

Groep 2:
• C (vrachtwagen)
• D (bus)
• CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus).
De eisen voor het groep 2 rijbewijs zijn doorgaans strenger.

Het CBR beoordeelt de Rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring die de burger instuurt. Hierbij kan in sommige gevallen aanvullende informatie nodig zijn in de vorm van een Aantekening van een arts of een ingevuld Keuringsverslag. In andere gevallen is een Rapport van een medisch specialist noodzakelijk. Welk soort informatie van welk soort arts nodig is, ligt aan uw medische situatie en wordt bepaald door het CBR. Op uw formulieren staat of een arts of een medisch specialist de documenten in moet vullen. InternistenZorg Zuid is zowel bevoegd om als algemeen arts een aantekening of keuringsverslag te maken, maar is ook officieel geregistreerd bij het CBR als onafhankelijk medisch specialist interne geneeskunde.

Soort keuringen die bij ons mogelijk zijn

Aantekening en/of vragenlijst
Verloopt uw rijbewijs vóór uw 75ste verjaardag? Dan hoeft u in veel gevallen niet medisch gekeurd te worden. Heeft u één of meerdere vragen op uw Gezondheidsverklaring beantwoord met ‘ja’? Dan heeft het CBR wèl informatie van een arts nodig om een besluit te kunnen nemen over de geschiktheid of over de eventuele noodzaak van extra onderzoeken. U moet dan een zogenoemde ‘aantekening’ laten plaatsen door een arts. Naast de aantekening kunt u van het CBR ook het verzoek ontvangen om een specifieke ‘vragenlijst’ in te laten vullen door een arts, zoals bijvoorbeeld bij diabetes, bij gebruik van medicatie, enzovoorts. De aantekening en vragenlijst beschrijven de aard en ernst van de aandoening en mogen door iedere arts geplaatst worden, ook door uw behandelend arts. De arts tekent alleen voor de door hem of haar verstrekte informatie en niet voor het al dan niet juist beantwoord zijn van de vragen op de Gezondheidsverklaring.

Keuringsverslag
Wanneer het rijbewijs verloopt op of na de 75e verjaardag hebben burgers na het invullen van de Gezondheidsverklaring een keuringsverslag nodig. Elke arts mag deze maken. Onderdelen van de keuring zijn: een oogmeting, een bloeddrukmeting en een vingerprik voor het bepalen van het bloedsuikergehalte. Daarnaast wordt een mening gevormd over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid via een daarvoor vastgestelde methode. Het verslag wordt vervolgens digitaal ingevuld en direct verstuurd naar het CBR.

Rapport van een medisch specialist (internist)
In de REG2000 wordt bij bepaalde aandoeningen een specialistisch onderzoek verplicht gesteld. Een rapport van uw behandelend specialist kan in veel gevallen een keuring door een onafhankelijk specialist vervangen. Wanneer uw behandeld specialist het keuringsformulier niet in wil vullen of uzelf hiervoor niet kiest vanwege de wachttijd of de kosten, dan kunt u via de klantenservice van het CBR verwezen worden voor een keuring door een onafhankelijk specialist (internist), dit is dus een specialist waarbij u niet onder behandeling bent.

Redenen voor keuringen bij de internist waar wij u mee kunnen helpen zijn:
• Diabetes mellitus (suikerziekte)
• Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
• Diep veneuze trombose (ernstig)
• Chronische nierfunctiestoornis (niet bij dialyse of een voorstadium daarvan)
• Hypofyse tumor (gehad)

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Nadat u bij het CBR de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u bericht van het CBR. In dat bericht staat vermeld als er aanvullende informatie nodig is. De formulieren die de arts moet invullen, zitten bij het bericht. Tevens krijgt u een Zorgdomein-code (ZD-code). Deze heeft de arts nodig voor het digitaal invullen en versturen van de benodigde documenten.

Heeft u een bericht ontvangen dat er aanvullende informatie van een arts of internist nodig is en kiest u voor InternistenZorg Zuid? Neem dan de volgende stappen:
1. Bekijk op onze website in welke huisartspraktijken wij spreekuur hebben en bepaal voor welke locatie u de afspraak wilt maken.
2. Voor het maken van een afspraak stuurt u bij voorkeur een email met een verzoek voor rijbewijskeuring naar info@internistenzorgzuid.nl. Vermeld hierbij de gewenste locatie en uw ZD-code. U wordt binnen 2 dagen gebeld voor het plannen van de afspraak. Als een email sturen niet mogelijke is voor u, kunt u ook bellen met 046 230 1900.
3. Kom naar uw afspraak en neem de gevraagde documentatie mee. Bij het plannen van uw afspraak krijgt u precies te horen wat we nodig hebben voor een goede en snelle keuring.
4. Tijdens de afspraak wordt uw gezondheid onderzocht en worden alle formulieren ingevuld en digitaal verstuurd naar het CBR.
5. Het CBR beoordeelt de informatie en kijkt of u veilig kunt blijven rijden. Binnen 4 weken nadat wij de informatie hebben verstuurd naar het CBR, krijgt u van hen bericht en hoort u of u rijgeschikt bent. Bent u rijgeschikt? Dan kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente of uw praktijkexamen reserveren.

Wat moet u altijd meenemen naar de afspraak:
• Uw rijbewijs of een andere legitimatiebewijs
• Uw ZD-code
• Een overzicht van de actueel door u gebruikte medicatie (op te vragen bij uw apotheek)
• Een brief/overzicht met medische informatie (niet ouder dan 6 maanden) over de aandoening waarvoor u gekeurd moet worden (op te vragen bij uw huisarts of ziekenhuis)

En extra nog meenemen indien het gaat om een 75+ keuringsverslag:
• Uw bril of lenzen met de bijbehorende sterkte (bv te vinden op factuur van de opticien)

Of extra nog meenemen indien het gaat om een medisch specialistische keuring door internist:
• Informatie over het laatste oogonderzoek (fundusfoto of oogarts) en het laatste voetonderzoek (huisarts, praktijkondersteuner, podotherapeut/pedicure), als u gekeurd wordt vanwege suikerziekte.
• Een kopie van de uitslag van bloed- en urinewaarden, niet ouder dan 4 maanden. Minimaal nodig zijn Hba1c, glucose, kreatinine of eGFR en urine albumine of eiwit; (eveneens op te vragen bij uw huisarts of behandelend ziekenhuis), als u gekeurd wordt vanwege suikerziekte of nierschade.
• Recente 30-minuten of 24-uurs bloeddrukmeting, als u gekeurd wordt vanwege hoge bloeddruk.

Tijdens de keuring:
De internist heeft een gesprek met u. De meegebrachte gegevens worden  doorgenomen. Mogelijk zal de internist een kort lichamelijk onderzoek doen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed heeft op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen.

Het keuringsrapport wordt met uw toestemming en na controle op de inhoud direct elektronisch (met behulp van de ZD code) doorgegeven aan het CBR. U ontvangt een kopie van de aan het CBR doorgegeven informatie.

Blokkeringsrecht:
Indien u wilt voorkomen dat informatie uit het keuringsrapport kenbaar wordt gemaakt aan het CBR, kunt u verzending van het keuringsrapport aan het CBR blokkeren. De Internist zal het rapport dan niet doorsturen en u vragen een verklaring in te vullen. Lees welke gevolgen dit voor uw rijbewijs heeft de informatie op de website van het CBR.

Kosten

Aantekening of keuringsverslag (algemeen arts)

Voor het maken van een aantekening of keuringsverslag 75+ wordt een vast bedrag gerekend van € 54,45 inclusief btw (dus €45 exclusief 21% btw). U ontvangt na afloop per email een factuur.

Rapportage medisch specialist (internist)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor rijbewijskeuringen vast en bepaalt hiermee hoeveel een rijbewijskeuring door een medisch specialist maximaal mag kosten. Er mag wel minder in rekening gebracht worden, maar niet meer.

Het basistarief voor een rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten daadwerkelijk bestede keuringstijd in de spreekkamer (directe tijd) en 15 minuten voor de voorbereiding en schrijven van het keuringsrapport (indirecte tijd). De keuring kost altijd minimaal het basistarief.

Indien de keuring in de spreekkamer meer dan 15minuten in beslag neemt, wordt er een toeslag berekend per elke 5minuten dat de keuring langer duurt. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%. Hieronder ziet u de kosten inclusief btw vermeld.

 

2024

NZa max tarief

incl. 21% btw

Tarief bij InternistenZorg Zuid

incl. 21% btw

Basistarief rijbewijskeuring

(=tot 15min in spreekkamer)

€ 130,20 € 114,95

Basistarief met 1 toeslag van 5 minuten

(=tot 20min in spreekkamer)

€ 151,89 € 135,52

Basistarief met 2 toeslagen van 5 minuten

(=tot 25min in spreekkamer)

€ 173,58 € 158,34

U krijgt na afloop van de keuring per mail een gespecificeerde factuur van ons. Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakker en worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zelden dekken sommige aanvullende polissen wel (een deel van) de kosten. Dit kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar navragen.